Saglasnost o poverljivosti

Saglasnost za obradu ličnih podataka

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Domaća Trgovina d.o.o. Podgorica, osnivač Club kartice, sa kojom mogu iskoristiti popusti ili ostvariti druge povoljnosti, prikuplja, obrađuje, međusobno prosljeđuje i razmjenjuje sledeće podakte: Moje lične podatke navedene u formularu u cilju izdavanja i korišćenja Club kartice, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017), na osnovu kojih se ostvaruju povoljnosti na svim prodajnim mjestima na kojima je omogućeno korišćenje Club kartice, kao i sve ostale podatke koji se neophodni za ostvarivanje povoljnosti koje mi pruža kartica.

Upoznat/a sa sam pravom da u svakom trenutku mogu u cjelosti povući izjavu o saglasnosti za obradu podataka. Povlačenjem izjave o saglasnosti u cjelosti prestaje obrada mojih podataka, kao i članstvo i mogućnost ostvarivanja povoljnosti koje mi pruža Club kartica.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka mogu povući i djelimično, nakon čega se moji podaci neće više koristiti u svrhu promovisanja proizvoda i usluga. Povlačenje izjave o saglasnosti, moguće je pisanim putem na e-mail adresu: clubpluskartica@domacatrgovina.me

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a sa pravilima i da ih u cjelosti prihvatam.
Domaća Trgovina d.o.o. se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti nikome, u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svoju saglasnost dajem elektronskim potpisom Datum