Politika privatnosti

Pravila o zaštiti podataka o ličnosti

U ovom odjeljku možete se informisati o načinu, prirodi i obimu obrade Vaših podataka od strane privrednog društva Domaća Trgovina doo Podgorica (dalje: ’’Domaća Trgovina’’ ili ’’Društvo’’), adresa: Josipa Broza Tita 23A, 81000 Podgorica.

„Domaća Trgovina“ obrađuje Vaše podatke prilikom posjete ove internet stranice tako što se između Vašeg uređaja i našeg servera razmjenjuju različiti podaci, pri čemu može da se radi i o određenim podacima o ličnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovom Politikom privatnosti obavještavamo Vas o:

  • svom nazivu i adresi;
  • svrsi i pravnom osnovu za obradu ličnih podataka;
  • trećoj strani, odnosno korisniku ličnih podataka i pravnom osnovu za davanje podataka na korišćenje;
  • da li je davanje ličnih podataka obavezno ili dobrovoljno i o mogućim posledicama odbijanja davanja tih podataka i
  • pravu pristupa ličnim podacima i pravu na ispravljanje ličnih podataka koji se odnose na to lice.

Svi Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti i koristiti samo u svrhe za koje su preuzeti. Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt Društva. Možete da pristupite većini stranica na sajtu bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti.

Sve podatke koje prikupimo ovim putem, obrađujemo u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumjeli način na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke i to tako što ćete klikom na dolje navedene naslove otvoriti sadržaj istih. Ukoliko na kraju teksta ove Politike privatnosti odaberete opciju PRIHVATAM, time dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. Domaća Trgovina zadržava pravo da povremeno izmijeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavješteni na našem vebsajtu.

I. Obavještenje o obradi podataka prilikom posjete naše internet stranice

Posjeta našoj internet stranici

Prilikom posjete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice sledeće podatke:

–   IP adresa uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, kao i datum i vrijeme pristupa,

–   ime i URL preuzete datoteke,

–   internet stranica sa koje se pristupa (referrer URL),

–   pretraživač koji koristite kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva radi uspostavljanja nesmetane veze, radi procjene bezbjednosti i stabilnosti sistema kao i radi bolje preglednosti prilikom korišćenja naše internet stranice/aplikacije.

Ukoliko ste u podešavanjima na Vašem uređaju prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije npr. lokaciju našeg najbližeg marketa. Podatke o Vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu ovih podataka je  je prihvatanje ove Politike privatnosti.

Ovi podaci se ne prenose trećim licima, a njihovo čuvanje je privremeno i to samo  za vrijeme posjete stranici tako da kada napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

II. Obavještenje o obradi podataka prilikom optimizacije internet stranice i politika o kolačićima

Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te u skladu sa tim obavještavamo Vas, da na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju (npr. laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posjete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu Vašem uređaju, ne sadrže viruse niti zlonamjerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Na taj način obezbjeđujemo da korišćenje internet stranice bude komfornije, da prikupimo anonimnu statistiku kao i da Vam prikažemo personalizovan (reklamni) sadržaj. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom.

S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam posjeta internet stranici bude prijatnija i komfornija. Tako npr. mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene djelove naše stranice već posjetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vrijeme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posjetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite. S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posjetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvijek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled ove stranice (Vašem pretraživaču) prilagođene da prihvate kolačiće koje koristimo i nastavite da koristite naš sajt, podrazumjevaćemo Vaš pristanak. Ako ne želite da primate kolačiće, možete postaviti svoj pretraživač tako da ih ograniči ili blokira. Svi savremeni pretraživači omogućavaju da promjenite podešavanja kolačića i obično se nalaze u meniju „opcije“. Međutim, onemogućavanje kolačića će vjerovatno značiti da ovaj internet sajt neće raditi kao što je očekivano.

Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.  U svakom trenutku, pod “dodatne opcije”, možete da odlučite kojoj od navedenih tehnologija želite da dozvolite pristup. U bilo kom trenutku možete da promjenite ili opozovete svoju saglasnost o kolačićima na našem sajtu.

III. Obavještenje o obradi podataka prilikom komunikacije koja se ostvaruje putem kontakt obrazaca/elektronske pošte (e-mail)/telefona i sl

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem elektronske pošte (e-mail), postupamo povjerljivo i iste obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je obostrani  interes koji proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja/zahtjeve/predloge ili ukoliko je neophodno da riješimo postojeće probleme a sve kako bi time obezbjedili vaše zadovoljstvo ili pravo koje imate kao naš kupac, saradnik ili kao korisnik naše internet stranice, u skladu sa Vašom saglasnosošću na uslove ove Politike privatnosti.

Ukoliko učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vrijeme Vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo Vas da u slobodna polja ne unosite imena ili slične podatke, što bi nam omogućilo da zaključimo o kome se radi bilo da je riječ o Vama ili drugim licima. U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na Vašem pristanku. U tom slučaju, imate pravo da opozovete Vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva. Detalji o obradi podataka u vezi anketa su regulisani pravilima zaštite podataka svake pojedinačne ankete.

Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Izuzetno, podatke će po našem nalogu obrađivati naši partneri (obrađivači) koji su ugovorom  obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Rezultati naših anketa se načelno koriste samo za naše potrebe.

U nekim slučajevima može se javiti potreba da Vaše upite proslijedimo drugim ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita u vezi određenih proizvoda i sl.), a kako bi oni obradili isti. U tim slučajevima će se upit prethodno anonimizovati, tako da se ne može utvrditi o kome se radi. Ako bi u konkretnom slučaju postojala potreba da se Vaši lični podaci prenesu, mi ćemo Vas o tome prethodno obavjestiti i tražićemo Vašu saglasnost.

Sve lične podatke koje nam dostavite prilikom postavljanja nekog pitanja (npr. zahtjeva, sugestije, pohvale ili primjedbe) preko ove internet stranice, putem telefona ili putem e-mail, brišu se ili se vrši njihova anonimizacija najkasnije u roku od 120 dana nakon davanja konačnog odgovora. Dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da se uglavnom nakon 120 dana više ne pojavljuju povratna ili dodatna pitanja u vezi našeg odgovora.

Ukoliko se prijavite za posao, stažiranje ili volontiranje u Društvu putem kontakt obrasca koji se nalazi na našoj internet stranici prikupićemo Vaše podatke radi obrade i procesuiranja Vaše prijave i procijene Vaše prikladnosti za tu ulogu. Podaci i CV-jevi kandidata prikupljeni ovim putem koristiće se isključivo u svrhu selekcije biografija u skladu sa otvorenim pozicijama, stupanja u kontakt sa aplikantima povodom razgovora za posao ili potencijalnog zaposlenja u  Društvu sa čime su aplikanti saglasni i upoznati. Podaci iz ovog stava se čuvaju najviše tri mjeseca, nakon čega se isti brišu.

Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom privatnosti. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbijeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Društvo ne snosi odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

IV. Obavještenje o obradi podataka prilikom učestvovanja u nagradnim igrama ili nagradnim konkursima

Učestvovanje u nagradnim igrama i/ili nagradnim konkursima, koje preko naše internet stranice, društvenih mreža, ili na drugi pogodan način organizuje Društvo, je dobrovoljno i sprovodi se na način i pod uslovima definisanim u samim nagradnim igrama i/ili nagradnim konkursima. Ako učestvujete u nekoj nagradnoj igri ili nagradnom konkursu u organizaciji Društva, Društvo prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu, adresu prebivališta, JMBG ili registarski broj pasoša, datum učešća, izbor dobitnika odnosno pobjednika nagradnog konkursa. Ako nije drukčije određeno u pravilima o zaštiti podataka za pojedinu nagradnu igru i/ili nagradni konkurs, ili ako nam niste dali izričitu saglasnost za drugu svrhu, lične podatke koje ste nam proslijedili u okviru nagradne igre i/ili nagradnog konkursa, koristićemo isključivo za realizaciju konkretne nagradne igre i/ili nagradnog konkursa (npr. izvlačenje i obavještavanje dobitnika, slanje nagrada, objavljivanje dobitnika). Pravni osnov za obradu podataka u okviru nagradnih igara/ konkursa je data saglasnost na Politiku privatnosti.

U slučaju davanja saglasnosti u okviru nagradne igre/ konkursa, pravni osnov za obradu podataka je pristanak u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete Vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva. Detalji o obradi podataka su regulisani u pravilima zaštite podataka za svaku nagradnu igru/ konkurs posebno.

Prenos podataka trećim licima vršiće se isključivo u svrhu sprovođenja nagradne igre/konkursa (npr. slanje nagrade uz pomoć ugovornog partnera i sl.). Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Osim navedenog, svako dalje proslijeđivanje podataka trećim licima je isključeno.

Nakon završetka nagradne igre/konkursa i objavljivanja dobitnika, lični podaci učesnika se brišu, osim onih podataka o dobitnicima koje smo u skladu sa zakonom dužni da čuvamo prilikom organizovanja nagradne igre/konkursa. U slučaju da je nagrada proizvod sa garancijom, podaci dobitnika se čuvaju u periodu zakonskog prava na garanciju kako bi se u slučaju nedostataka po potrebi naložila popravka ili zamijena proizvoda.

V. Obavještenje o obradi podataka u reklamne svrhe i obavještenje o obradi podataka u vezi sa prijavom na newsletter

Marketing/Reklama

Društvo može da bilježi Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice i/ili newsletter-a. Praćenje ponašanja korisnika prije svega podrazumjeva podatke o odjeljcima na kojima ste se zadržavali i koje linkove ste koristili. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo eventualno naše obraćanje u obliku newsletter-a, on-site reklame i štampanog materijala bolje prilagodili Vašim ličnim interesovanjima, a time poboljšali našu ponudu.

Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je Vaše prihvatanje ove Politike privatnosti. Obrada podataka kupaca u naše reklamne svrhe ili za reklamne potrebe trećih lica smatra se opravdanim interesom. Ove podatke ne proslijeđujemo trećim licima.

U svakom trenutku i potpuno besplatno možete da uložite prigovor na obradu podataka u gore pomenute svrhe i to putem svakog kanala komunikacije. Nakon što uložite prigovor i istim tražite da se Vaši podaci više ne obrađuju, Vaše podatke više nećemo obrađivati. Ako Vašim prigovorom tražite drugu vrstu činjenja (ispravku podataka, dopunu..), postupićemo u skladu sa prigovorom, u roku definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U tu svrhu je dovoljno da pošaljete e-mail ili pismo putem pošte na kontakt adresu navedenu pod tačkom IX.

Ukoliko opozovete svoj pristanak za individualno oglašavanje ili se ne slažete sa određenim promotivnim aktivnostima, Vaše podatke ćemo za ubuduće obrisati iz odgovarajuće mailing liste.

Ukoliko uložite prigovor, Vaša kontakt adresa biće blokirana za dalju obradu podataka u reklamne svrhe. Napominjemo da se u izuzetnim slučajevima, čak i nakon prijema Vašeg prigovora, može dogoditi poneka pošiljka reklamnog materijala. To je tehnički uslovljeno vremenom koje je potrebno za pripremu reklamnog materijala i ne znači da ne poštujemo Vaš prigovor.

Newsletter

Takođe, imate mogućnost da se na našoj internet stranici prijavite za naš newsletter. Ako ste pristali da primate naš newsletter, koristimo Vašu e-mail adresu i eventualno Vaše ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/ konkursima, novostima i ponudama naših marketa. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera. Sadržaj newslettera uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd.) kao i proizvode i usluge iz svih naših marketa u Crnoj Gori.

Uz Vašu saglasnost, bilježimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocjena ponašanja korisnika podrazumjeva prije svega podatke o odjeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene Vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu. Tom prilikom se dostavljaju lični podaci (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa) i opciono pol i godina rođenja.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera je Vaša saglasnost u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Da bismo obezbjedili da prilikom unosa e-mail adrese nije došlo do greške, koristimo takozvani double-opt-in postupak. Kada unesete e-mail adresu u polje za registraciju, na istu ćemo Vam proslijediti link za potvrdu. Samo kada kliknete na ovu potvrdu, Vaša e-mail adresa će biti unijeta u našu mailing listu.

Vašu saglasnost za prijem newslettera ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu možete naći na našem sajtu ili na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo Vaše podatke.

Ako smo za slanje newslettera angažovali eksterne partnere, oni su obavezani ugovorom za zaštitu Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svako dalje obijelodanjivanje podatka trećim licima je isključeno.

Ukoliko opozovete Vašu saglasnost za naš newsletter, obrisaćemo Vaše podatke sa odgovarajuće mailing liste za slanje newslettera.

VI. Obavještenje o obradi naročito osjetljivih podataka

Ukoliko se ukaže potreba i ukoliko nam dostavite podatake o ličnosti za koje se smatra da su osijetljive prirode, vršićemo obradu tih podataka samo u slučaju da postoji razlog koji se odnosi na izvršavanje obaveza koje imamo po zakonu ili u vezi sa izvršenjem ugovora. S tim u vezi postoji mogućnost da vršimo obradu osjetljivih podataka o ličnosti kao što su podaci o Vašem zdravstvenom stanju, pribavljeni prvenstveno iz dokumentacije koju nam vi dostavljate, koja može uključivati ljekarske nalaze, izveštaje, dijagnostiku, fotografije, i dr. Ovo najčešće uključuje, ali se ne ograničava na slučaj prilikom rješavanja zahtjeva za naknadu štete koju ste eventualno pretrpijeli Vi ili lica o kojima se starate i u čije ime eventualno podnosite zahtjev za naknadu. Ove podatke možemo proslijeđivati osiguravajućoj kompaniji sa kojom sarađujemo po osnovu važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećem licu, odnosno osiguranju od profesionalne odgovornosti, ili druge polise, i to samo u mjeri u kojoj je to izričito neophodno za potrebe postupanja po zahtevu, i onim licima koja o zahtjevu odlučuju.

Lične podatke opisane u ovom odjeljku je potrebno da prikupimo da bismo ispunili svoju obavezu prema ugovoru koji s Vama zaključujemo, zato što to nalažu zakonski propisi ili za to imamo legitimni interes. Navedene podatke čuvamo u zavisnosti od roka potrebnog za konačno rješenje konkretne situacije (kao što su slučaj nastanka zastarjelosti, građanska parnica ili istraga koju vrši nadležni organ)

VII. Obavještenje o pravima koja imate u pogledu zaštite podataka o ličnosti

Možete da tražite pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje ste nam prethodno dostavili. Takođe možete uložiti prigovor na naše korišćenje Vaših ličnih podataka, ili ukoliko vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost.

Vaša prava:

Pristup – Imate pravo da zahtjevate pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo o Vama i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo.

Ispravka – Društvo preduzima primjerene mjere da obezbjedi da informacije koje o Vama čuvamo budu tačne i kompletne. U bilo kom trenutku, možete da zatražite da se one ažuriraju ili izmjene.

Brisanje – U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu, kao na primjer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju Vaši lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primjer, možda nećemo moći da ispunimo Vaš zahtjev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza.

Ograničavanje vršenja obrade – U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se privremeno prekine sa korišćenjem Vaših ličnih podataka, na primjer, kada smatrate da su Vaši lični podaci koje čuvamo netačni ili kada mislite da više nije potrebno da ih čuvamo, osim ukoliko podatke obrađujemo po osnovu svojih zakonskih obaveza.

Prenosivost podataka – U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da izvršimo prenos Vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili, bilo Vama bilo trećem licu po Vašem izboru.

Prigovor – Imate pravo da uložite prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa. Osim ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka na osnovu prigovora koji ste uložili. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.

Povlačenje saglasnosti – Može se dogoditi da u određenim slučajevima od Vas tražimo saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka. U tom slučaju, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost, u potpunostili ili djelimično.

U svakom od ovih slučajeva Vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom ako želite da iskoristite neko od svojih prava. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore.

VIII. Obavještenje o mjerama koje preduzimamo za zaštitu podataka o ličnosti i pristup podacima

Društvo je preduzelo odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione mjere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od nenamjerne ili nezakonite obrade, tako što smo obezbedili:

–   da Vaši lični podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa ili unošenja izmjena;

–   da se sačuva povjerljivost Vaših ličnih podataka;

–   omogućavanje Vašeg pristupa Vašim ličnim podacima;

–  interni akt koji definiše tehničke, kadrovske i organizacione mjere zaštite i obrade Vaših ličnih podataka

–   imenovali ovlašćena lica za zaštitu ličnih podataka

Stvarno kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbjednosti podataka se prijavljuje u skladu sa važećim zakonom Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Vaše lične podatke možemo dostaviti sledećim licima:

a) trećim licima sa kojim imamo potpisan ugovor, kojim se obavezuju da čuvaju Vaše lične podatke, kako je to definisano Zakonom o zaštiti podataka ličnosti;

b) saradnicima u sektorima koji se bave gore navedenim poslovima koji mogu imati pristup Vašim ličnim podacima, ali samo kada je to strogo neophodno da bi obavili svoje radne zadatke i ako je saradnik obavezan da čuva povjerljivost informacija (odredbom o povjerljivosti ili ugovorom o povjerljivosti);

c) nadležnim državnim organima, u skladu sa zakonom.

IX. Obavještenje o kontakt podacima

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, molimo Vas da pošaljete poruku na zastitapodataka@domacatrgovina.me.Takođe Vas molimo da na istu elektronsku adresu upućujete pitanja koja su navedena u gornjem odjeljku V. Na Vaš zahjtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete ­prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Ova pravila o zaštiti ličnih podataka odnose se na internet stranicu Društva i na obradu podataka od strane Društva kao rukovaoca podataka: Domaća Trgovina d.o.o. Podgorica, ul. Josipa Broza Tita br. 23A, 81000 Podgorica

Internet stranica Društva može da sadrži linkove prema Internet stranama drugih privrednih/društva i/ili organizacija, koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primenjuje.