PRAVILA KORIŠĆENJA

Šta je Club Plus kartica?

 

Club Plus Kartica je program nagrađivanja u koji će biti uključeno više partnera i svaki od njih Vas, kao imaoca Club Plus kartice, nagrađuje za kupovinu. U Club Plus programu ste uvijek na dobitku, jer svakog dana imate mogućnost da kroz kupovine u Aroma, City i Conto marketima sakupljate finansijski benefit. Kod partnera programa možete ostvariti definisani popust.

Kupovine koje izvršite sa sakupljenim novačnim sredstvima Vam ne omogućavaju sakupljanje novog novčanog iznosa na kartici.

Na primjer, ako je iznos računa 50 eur, a Vi imate sakupljenih 20 eur. Sa sakupljenih 20 eur plaćate dio računa i za njega ne ostvarujete pravo na benefite. Dodatnih 30 eur plaćate gotovinom ili karticom i na taj iznos ostvarujete pravo za sakupljanje novčanih sredstava.

 

REPREZENTATIVNI PRIMJER

Minimalni iznos računa za skupljanje novčanih sredstava na Club Plus kartici je 15€.

15€ kupovine = 0.75€ na Club Plus kartici tj. 5% povrata koji se moze koristiti za sledecu kupovinu

Svaki sledeći 1€ = 0,05€

 

PRAVILA PROGRAMA

Domaća Trgovina d.o.o. Podgorica je pokretač programa benefita Club Plus Kartica (u daljem tekstu: CP) i izdavač lične Club Plus Kartice (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Domaća Trgovina d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, povuče Karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Club Plus programa.

Korisnik Kartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u Crnoj Gori koja društvu Domaća Trgovina d.o.o. putem registracije, stavi na raspolaganje obavezne podatke popunjavajući pristupnicu za Club Plus Karticu (u daljem tekstu: Pristupnica) u Objektu Domace trgovine ili putem mobilne aplikacije.

Popunjavanjem Pristupnice i/ili mobilne aplikacije potrošač daje saglasnost Domaćoj trgovini d.o.o. za obradu ličnih podataka, u obimu koji je neophodan za realizaciju aktivnosti informisanja potrošača, korisnika Karice i obezbjeđenja uslova za korišćenje benefita kartice. Potrošač, korisnik Kartice, ima pravo da u svakom trenutku opozove pravo Domaće trgovine d.o.o na obradu njegovih ličnih podataka, čime prestaje pravo potrošača na korišćenje benefita Kartice i/ili mobilne aplikacije uz obavezu da vrati Karticu Domaćoj trgovini d.o.o..

Domaća trgovina d.o.o.je odgovorna da obradu ličnih podataka vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, internim aktima prijavljenim Agenciji za zaštiti ličnih podata i  Politikom privatnosti koja je dostupna potrošačima na ovoj web sajtu Domaće trgovine d.o.o..

Podaci korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo za informisanje korisnika o različitim akcijama CP Kartice i njenih partnera i obračun benefita po osnovu korišćenja Kartice.

Osnovna Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik.

Nakon popunjavanja i potpisivanja Pristupnice, koja se može naći na prodajnim mjestima u Aroma, Conto i City marketima, Domaća Trgovina d.o.o. vrši registraciju korisnika u roku od 2 radna dana. Ukoliko su u toku promotivne aktivnosti, vrijeme aktiviranja CP kartica je 10 radnih dana od dana održavanja promocije

Domaća trgovina d.o.o. će vam u budućem periodu obezbijediti mogućnost da uz svoju osnovnu Karticu vežete i kartice članova porodice. Aktiviranjem ove opcije (trenutno nije u funkciji) sakupljena novčana sredstva sa svake Kartice će se sabirati na jedan zajednički račun. Kada aktiviramo ovu opciju, članovima Club Plus programa ćemo proslijediti obavještenje na Viber-u.

Pravo na sakupljanje novčanih sredstava korisnik ostvaruje kupovinom artikala u nekom od marketa koji su u sastavu Domaće Trgovine d.o.o. u skladu sa obavještenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na sakupljanje novčanih sredstava, korisnik Kartice je dužan da pokaže Karticu kasiru  prilikom plaćanja računa na kasi i tom prilikom kasir je u obavezi da provuče karticu kroz sistem kase.

Obračunski period, u kome se sakupljaju i troše novčana sredstva, traje od 01. januara do 31. decembra tekuće godine. Svi koji u jednom obračunskom periodu pređu definisani prag minimalnog iznosa računa, ostvaruju pravo na korišćenje sakupljenih finansijskih sredstava. Tako sakupljena novčana sredstva se mogu koristiti već prilikom naredne kupovine ili se mogu sakupljati do momenta kada korisnik Kartice odluči da ih iskoristi, a najkasnije do 31. decembra. Mogu se koristiti u potpunosti ili parcijalno. Sva neiskorišćena sakupljena novčana sredstva se 01. januara naredne godine poništavaju i kreće novi obračunski period.

Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmijeni podatke koje je prethodno dostavio društvu Domaća Trgovina d.o.o. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem  otkaže korišćenje Kartice, uz povrat Kartice izdavaču. Važenje Kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obavještenje o otkazu i vraćanju Kartice.

Domaća Trgovina d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri identitet donosioca Kartice

Domaća Trgovina d.o.o. može, prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave, isključiti iz Club Plus programa bilo kojeg korisnika. Domaća Trgovina d.o.o. je dužna da korisnika obavijesti o isključenju, ali nije obavezna da korisniku obrazloži svoju odluku.

O svakoj izmjeni pravila, kao i promjeni benefita koji se ostavruje Club Plus karticom, Domaća Trgovina d.o.o. će korisnike obavijestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.aromamarketi.me

U slučaju gubitka ili krađe Kartice, korisnik je obavezan da nestanak Kartice prijavi kontaktnom centru na e-mail adresu clubpluskartica@domacatrgovina.me. Na adresu korisnika će biti poslata nova Kartica, na koju će biti prenesena do tada sakupljena novčana sredstva. Svu materijalnu štetu koja nastane kao posljedica gubitka ili krađe Kartice, do momenta evidentiranja prijave, snosi korisnik Kartice.

Sve potrebne informacije korisnik Club Plus kartice može dobiti, pozivom na besplatni broj 080 000 123 radnim danima od 8-16h.

Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Kartice će biti sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisivanjem Pristupnice korisnik bezuslovno prihvata ova pravila.

Gdje sve može da se koristi Club Plus kartica?

Club plus kartica se moze koristiti i uz nju se mogu ostvariti benefiti u Aroma, City i Conto marketima, kao i kod partnera izdavača kartice.

 

Šta je Senior Club Plus?

Club Plus kartica u okviru svog programa ima club namijenjen penzionerima i nudi povoljnosti:

  • SAKUPLJANJE I KORIŠĆENJE SAKUPLJENIH NOVČANIH SREDSTAVA – Provlačite Vašu karticu prilikom svake kupovine u Aroma, Conto i City marketima. Ukoliko je vrijednost računa minimum 15 eur, ostvaruješ povrat od 5% za sledeću kupovinu
  • Dodatnih 10% POVRATA 2 DANA U MJESECU– ostvarite dodatnih 10% povrata na sledecu kupovinu  u Aroma, City i Conto marketima kupujući dva dana u mjesecu (prema datumima iz kalendara), i pri tome sakupite povrat novčanih sredstva za sledeću kupovinu, ukoliko je vrijednosti računa minimum 15eur. Ako je racun manji 15 eur, obracunava se samo 10% povrata na sledecu kupovinu

 

Napominjemo:

  • da se popusti: 5% I 10% povrata za novu kupovine ne odnosi na artikle koji su već na akciji, akcizne artikle, cigarete, dnevne novine i časopise.

Kako postati korisnik Senior Club Plus ?

  • Popunite pristupnicu za učlanjenje u Club Plus program benefita.
  • Dodatno, donesite na uvid zaposlenima u Aroma, City i Conto marketima penzionerski ček ili rešenje o penzionisanju na kome se jasno vidi Vaš penzioni ID broj.
  • Ukoliko se registrujete preko mobilne aplikacije penzionerski ček ili rešenje o penzionisanju na kome se jasno vidi Vaš penzioni ID broj slikate i šaljete na e-mail adresu clubpluskartica@domacatrgovina.me

Često postavljana pitanja

Kako mogu da dobijem Club Plus  Karticu?

Club Plus Karticu možete dobiti brzo, lako i jednostavno! Dovoljno je da na nekom od naših prodajnih mjesta u Aroma, Conto ili City marketima popunite i potpišete pristupnicu i preuzmete Club Plus karticu. Kartica će biti aktivirana u roku od 2 radna dana. Član programa Club Plus Kartice možete postati i putem putem preuzimanja Club Plus aplikacije (napomena: link ka play store ili web site)

Kako mogu da sakupljam novčani iznos za plaćanje nove kupovine?

Finansijsku vrijednost sakupljate tako što Club Plus Karticu provlačite na kasi svaki put kada kupujete u našim Aroma, Conto i City marketima ukoliko je vaš račun minimum 15 eur-a.

Koliko traje obračunski period?

Obračunski period traje od 01. januara do 31. decembra tekuće godine.

Kako mogu da iskoristim svoj sakupljeni novčani iznos?

Sakupljeni novčani iznos na vašoj Club Plus kartici možete koristiti provlačenjem iste za kupovine u Aroma, Conto i City marketima od 01. januara do 31. decembra tekuće godine, uz naglašavanje kasiru da sa sakupljenim iznosom želite platiti dio računa ili cijeli račun.

 

PODACI

Besplatni info telefon: 080 000 123 radnim danima od 8-16h

Web:   www.aromamarketi.me

E-mail: clubpluskartica@domacatrgovina.me

Facebook

Instagram

Linkedin