ZAMJENIK POSLOVOĐE – Kotor, Podgorica, Tivat, Budva

Sektor

Maloprodaja

Tip posla

Puno radno vreme

Opis posla

 • Odgovoran je za pružanje kvalitetne usluge potrošačima ;
 • Odgovoran je i koordinira procesom implementacije i kontrole definisanih standarda prodaje;
 • Odgovoran je za implementaciju i kontrolu definisanih standarda upravlajnja robnim kategorijama (”category” menadžmenta) u maloprodajnom objektu;
 • Svakodnevno vodi evidenciju prometa-trgovačka knjiga i knjiga ambalaže;
 • Učestvuje u procesu trebovanja / naručivanja, prijema i izlaganja robe, kvantitativno i kvalitativno;
 • Poštovanje postavljenih kodeksa ponašanja, komunikacije i vizuelnog izgleda;
 • Obavlja kontrolu protoka novca;
 • Odgovoran je za sprovođenje akcijske prodaje;
 • Odgovoran je za stanje zaliha; prati zalihe, njihov kvalitet i koeficijent obrta;
 • Odgovoran je za ispravnost i ažurno vođenje dokumentacije;
 • Odgovoran je za ispravnost robe;
 • Odgovoran je za primjenu svih usvojenih akata i standarda koji su na snazi u Društvu;
 • Odgovoran je pred inspekcijskim organima;
 • Odgovoran je za sprovođenje i primjenu standarda i procedura HACCP-a u maloprodajnom objektu;
 • Odgovoran je za organizovanje rada i rezultate ljudi u svojoj smjeni;
 • Odgovoran je za blagovremeno organizovanje sanitarnih pregleda zaposlenih;
 • Učestvuje u izradi rasporeda rada zaposlenih.

Potrebne kvalifikacije

 • III ili IV stepen stručne spreme bez obzira na usmjerenje
 • Dobro poznavanje MS office
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima