Otvaranje novog City marketa Čeluge, Bar 29.12.2022.