Otvaranje novog City marketa - Marka Mašanovića 3, Podgorica