Otvaranje Aroma marketa Kanjoša Macedonovića, Budva