Otvaranje Aroma marketa IV proleterske brigade, Šušanj, Bar