PRAVILA NAGRADNE IGRE „Tri Tuborga otvori i Sony osvoji!“

Na osnovu člana 34 Statuta Društva Domaća Trgovina d.o.o. Podgorica i člana 69 Zakona o igrama na sreću Republike Crne(“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 052/04, br. 013/07, 073/10, 040/11 I  061/13), izvršni direktor Društva dana 08.09.2021. donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Tri Tuborga otvori  i Sony  osvoji!“

 

 1. Priređivač nagradne igre „Tri Tuborga otvori i Sony osvoji!“: „Domaća trgovina“ d.o.o. Podgorica PIB: 02440261, adresa Josipa Broza Tita 23a Podgorica (u daljem tekstu Organizator).
 1. Ova nagradna igra se priređuje u cilju povećana plasmana proizvoda u maloprodajnim objektima „Aroma“ i „City“ marketima i „Conto“diskontima, kao i još većeg zadovoljstva potrošača.
 1. Vrijeme trajanja nagradne igre, nagrade i nagradni fond:

Nagradna igra „Tri Tuborga otvori  i Sony osvoji! “ počinje 20.9.2021 godine  i traje do 16.10.2021. godine, a priređuje se u maloprodajnim objektima „Aroma“ i „City“ marketima i „Conto“ diskontima.

 

Nagrade su:

Prva nagrada: 2 x Sony Playstation PS5

 • Sony Playstation PS5……………………………………………………………………799,07
 • Sony Playstation PS5……………………………………………………………………799,07

Druga nagrada: 4 x Mobilni telefon

 • Mobilni telefon samsung G998FD S21 Ultra x 1 ……………………………………1321,75
 • Mobilni telofon Apple iPhone 12 x 1……………………………………………………1299,20
 • Mobilni telefon Xiaomi Redmi Note10 x1 …………………………………………….. 288,00
 • Mobilni telefon Xiaomi Redmi Note10 x1 …………………………………………….. 288,00

Ukupan nagradni fond iznosiće:  ………………………………………………………………4795,08€, sa  PDV-om

Cjelokupan fond nagradne igre obezbjeđuje Domaća trgovina d.o.o. Podgorica.

 1. Način učestvovanja: Kupovinom tri limenke Tuborg piva 0,5l u „Aroma“ i „City „ marketima i „Conto“ diskontima kvalifikuju potrošača za učešće u nagradnoj igri.

Za učešće u nagradnoj igri, potrošač se registruje slanjem SMS poruke sa svog broja telefona na broj: 068 300 222. SMS treba da sadrži broj fiskalnog računa.  Cijena SMS-a je standardna. Svaki potencijalni učesnik nagradne igre je dužan da sačuva fiskalni račun, a kao dokaz da je račun plaćen u „Aroma“ „City“ marketima i „Conto“ diskontima i da su na istom tri limenke Tuborg piva 0,5l.

Izvlačenje dobitnika će se obaviti u prisustvu komisije, slučajnim izborom korišćenjem odgovarajućeg software-a IT sektora Priređivača, koji će obezbijediti nesmetano funkcionisanje SMS broja za prijavu u nagradnu igru i software za izbor dobitnika.

Organizovanje, sprovođenje i praćenje regularnosti nagradne igre pratiće komisija u sledećem sastavu:

 1. Tonka Lazarević – Predsjednik komisije
 2. Ivan Vujović – Član
 3. Aleksandar Borović – Član
 1. Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri: Pravo na učestvovanje imaju sva fizička lica s mjestom prebivališta u Republici Crnoj Gori koje ispunjavaju uslove iz tačke 4. ovih Pravila, osim zaposlenih u firmi „Domaća trgovina“ d.o.o. Podgorica, kao i njihovi članovi uže porodice.
 1. Nagradno izvlačenje:

Nagradno izvlačenje biće održano 18.10.’21. u maloprodajnom objektu Aroma 101 Sat Kula, Kralja Nikole u 13h. Iz posebno izrađenog softvera kompjuterskim putem će se nasumičnim odabirom izvlačiti dobitni kodovi. Nagrade će se izvlačiti na način da se prvo izvlači druga nagrada i na kraju prva.

 1. Objava pravila i rezultata, odnosno dobitnika nagrade: Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnom listu „Pobjeda“ nakon dobijanja Rješenja od Uprave prihoda i carina, a prije početka nagradne igre. Rezultati dobitnika će biti objavljeni u roku od 7 dana od završetka nagradne igre, u istom listu.
 1. Način dobijanja nagrada: Dobitnici nagrada će o nagradi biti obaviješteni telefonskim putem. Dan uručenja nagrada dobitnicima će biti određen naknadno, a shodno dogovoru priređivača sa dobitnicima istih. Nagrade će dobitnicima biti uručene lično u maloprodajnom objektu Aroma 101, ul. Kralja Nikole bb, u Podgorici (Sat kula). Ukoliko dobitnik nagrade, bude spriječen da preuzme istu, može ovlastiti drugo lice, da nagradu podigne u njegovo ime. Ovlašćenje za preuzimanje nagrade, mora biti ovjereno od strane notara ili suda.
 1. Rješavanje spora: U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Privrednog suda Crne Gore.
 1. Uslovi pod kojima se nagradna igra može prekinuti: nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile. 
 1. Učestvovanjem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju ova pravila igre.
 1. Nagrade iz nagradne igre ne mogu se zamijeniti za protivrijednost u novcu.
 1. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500€, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

„Domaća trgovina“ d.o.o.

Izvršni direktor: Ivan Šćepanović

 

___________________

SAGLASNOST ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE