Ljudi su najveća vrijednost i snaga kompanije

Zadovoljni zaposleni kao temelj na kom počiva uspjeh kompanije

Kada se postavi pitanje „Šta je najbolji dio rada u marketu?“, uvijek se dobije odgovor da je to neposrednost i interakcija sa ljudima. S druge strane, iskustvom se stiču i vještine kao što su komunikacija, upravljanje i organizacija, što dokazuju mnogi zaposleni u 63 objekta Aroma, City i Conto marketa širom Crne Gore, koji su napredovali i „rasli“ zajedno sa kompanijom. Baš oni omogućavaju da se svakoga dana ostvaruje dobar odnos sa potrošačima i da se lojalnost podiže na viši nivo.

Često se u Aroma, Conto i City marketima zaposle mladi ljudi koji karijeru započnu u prodavnici ili radom u magacinu, a vremenom  odgovornošću, optimizmom i timskim radom napreduju do sjedišta kompanije i rukovodećih pozicija.

 

Radeći na delikatesu i svakodnevno komunicirajući sa više stotina zadovoljnih kupaca, Nevenka Đuranović kaže: „Uvijek uz osmjeh, uvijek na vrijeme i uvijek malo više nego što se očekuje, to je definicija meni najvažnijih vrijednosti kompanije u kojoj radim. Primjenjujte to u svakodnevnom radu, pa će i drugi primjenjivati u ophođenju sa vama. Jednostavno je, zar ne?“, potvrđuje Nevenka.

Da bi jedan sistem funcionisao na najbolji način potrebni su hrabrost i integritet, kao dvije vrijednosti koje omogućavaju da na kraju radnog dana postoji zadovoljstvo zaposlenih i potrošača. Marija Radulović, koja radi kao kasirka, svakog potrošača dočeka i isprati vrlo posvećeno i dodaje: „Vrijednost po vrijednost. Kada se sve sabere i podvuče crta, ja vjerujem da je ključna vrijednost ove kompanije integritet. A kako se integritet čuva? Tako što je sve transparentno i sve se može lako provjeriti. U kompaniji koja to njeguje zadovoljstvo je raditi“, kaže Marija.

 

Kada se dođe do sektora pekara i upozna prodavac Vesna Šćekić, koja se sa osmijehom obrati svakom potrošaču i podjednako voli timski rad i da uči nove kolege poslu, jasno je zašto kaže: „Ako se pitate da li za vas postoji radno mjesto u okviru naše kompanije? Da vam pomognem. Kao što svakog dana stavljamo pred naše kupce široku ponudu, tako su nam dobrodošli ljudi različitih profila i obrazovanja. Za početak, važne su dvije stvari: širok osmijeh i spremnost za učenje, a ostalo se lako nauči“, poručuje Vesna.

U kompaniji Domaća trgovina smatraju da su ljudi najvrijedniji resurs. Njihova uloga, stručnost, predanost nije samo obavljanje poslovnih zadataka svakoga dana, već oni predstavljaju srž organizacije. Kompanija im pruža podršku, brine o njihovom blagostanju i omogućava rast i razvoj, jer se kroz njih ogledaju najbolje i istinske vrijednosti na kojima se gradi uspijeh kompanije.

Pakovanja odgovornosti, integriteta i pravičnosti od 100% prirodnih sastojaka, hrabrosti, optimizma bez koga se ne može i timskog rada koji daje najbolje rezultate – jedinstveni su proizvodi koji nemaju cijenu, a uvijek su na cijeni, a u kojima se ogleda poslovanje odnosno vrijednosti koje dijele Aroma, City i Conto marketi i njihovi zaposleni. Ako i vi želite da otkrijete tajnu ovih vrijednih proizvoda i da budete dio neprocjenjivih trenutaka, Aroma, City i Conto marketi uvijek su tu za sve vas.