MAGACIONER – Objekat za preradu mesa, Spuž

Sektor

Maloprodaja

Tip posla

Puno radno vreme

Lokacija

Spuž,
Crna Gora

Opis posla

  • Prijem i ulazna kontrola mesa (termograf, temperatura mesa na prijemu, kvantitativna i vizelna kontrola, kontrola prateće dokumentacije, izrada prijemne dokumentacije);
  • Skladištenje primljenog mesa u odgovarajuće komore (prema zahtjevima tehnološkog procesa);
  • Izdavanje mesa na rasijecanje i obradu Pandleraju;
  • Otprema robe iz Pandleraja prema maloprodajnim objektima uz izradu prateće dokumentacije;
  • Odgovoran je za kontrolu, primjenu i izradu internih procedura za poštovanje HACCP standrada;
  • Odgovoran je za primjenu propisanih mjera zaštite na radu u Objektu za preradu mesa;

Potrebne kvalifikacije

  • III ili IV stepen stručne spreme
  • Radno iskustvo nije neophodno.

Napomena:

Vremenski period angažovanja: sezonski od 01.06 – 31.08.2024.god.