Covid-19 najnovije servisne informacije za potrošače i građane

Kompanija Domaća Trgovina u čijem sastavu posluju Aroma  marketi i Conto diskonti danas je donirala 10 tona hrane Crvenom krstu Crna Gora.
Vrijednost donacije je 10 hiljada eura i sastoji se od osnovnih životnih namirnica i potrebnih sredstava za higijenu.

Solidarnost i društveno odgovoran angažman je važniji nego ikada do sada. Imajući u vidu potrebu za podrškom najranjivijim među nama, a u dogovoru sa Crvenim krstom Crna Gora obezbijedili smo 10 tona osnovnih životnih namirnica  i sredstva za higijenu.
Kada se cijeli svijet suočava sa pandemijom novog coronavirusa Covid -19, jedinstveni smo u naporima da podržimo članove našeg društva kojima je pomoć najpotrebnija.

Uvjereni smo da je cijelo crnogorsko društvo, gledajući od državnih institucija, privrednika do pojedinca  na istom zadatku, a to je da zajedno svim snagama prebrodimo trenutnu situaciju.
Pored toga, doprinos svih nas treba da je i u dijelu poštovanja mjera koje je donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo, Institut za javno zdravlje kao i druge nadležne institucije u cilju očuvanja javnog zdravlja.